Zarząd LOT w Stegnie informuje, że na posiedzeniu w dniu 25.09.2017 r. podjęto decyzje o wznowieniu wydruku katalogu “Nadmorska Gmina Stegna” w ilości 3 tysięcy egzemplarzy.
Koszt zamieszczenia promocji ośrodka wynosi:
¼ strony 200 zł,
½ strony 400 zł  
cała strona 800 zł.
W związku z powyższym prosimy gestorów bazy turystyczne uczestniczących w poprzedniej edycji o ewentualne zmiany w materiałach promocyjnych oraz potwierdzenie uczestnictwa w nowej edycji katalogu. 
Potwierdzenie uczestnictwa oraz ewentualne zmiany prosimy dostarczać (w formie pisemnej) do biura LOT ul. Gdańska 60 w Stegnie w terminie do 30 listopada 2017 r.
Jednocześnie zapraszamy chętnych nowych gestorów bazy turystycznej do uczestnictwa w projekcie.
Prezes Zarządu LOT
Roman Gaik